Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους χρήσης καθώς και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας καθώς κάνοντας χρήση της ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα άπαντες τους κατωτέρω όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς σας καλούμε να απόσχετε από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή αναθεώρησης των παρόντων όρων, για τις οποίες θα ενημερώνεστε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Ευθύνη και Αποποίηση Ευθύνης

Όλες οι περιγραφές προϊόντων, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση από μέρους μας, είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας.
Ειδικότερα στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθυνόμαστε και δεν υπέχουμε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.
Οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των αποθεμάτων διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα, και ουδεμία περαιτέρω ευθύνη φέρουμε. Εάν παρ’ όλα αυτά δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε κάποιο από τα προσαχθέντα σε εσάς προϊόντα, το ποσό το οποίο ενδεχομένως έχετε καταβάλει για την παραγγελία σας, θα σας επιστραφεί στο ακέραιο.
Λόγω φύσης της παρούσας ιστοσελίδας και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από την παρούσα ιστοσελίδα, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στην ιστοσελίδα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και η ιστοσελίδα στο σύνολό της, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική (εκτός από την αγορά εμπορευμάτων από την ιστοσελίδα μας) χρήση.
Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της.
Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε τα περιεχόμενα και άλλα υλικά με δυνατότητα λήψης που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον για οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει δεν μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε λήψης ή αντιγραφής.
Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε (εξαιρούνται τα παραπάνω), να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να πουλήσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε πώληση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, όλου ή μέρους, οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι αγορές μέσω αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και της αγοράς προϊόντων μέσω αυτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Πολιτική Απορρήτου

Η Good Life EE σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος ιστoτόπου και μεριμνά για την προστασία τους. Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια δεδομένα μου συλλέγονται και γιατί;

Η Good Life EE συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς οι ίδιοι μας έχετε γνωστοποιήσει οικειοθελώς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας/επικοινωνίας ή μέσω κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας. Η Good Life EE επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για την δική σας εξυπηρέτηση στα πλαίσια των συναλλαγών τις οποίες αιτήστε κάθε φορά.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά η Good Life EE. Η εκ μέρους σας παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Good Life EE καθώς και συνεργάτες (π.χ μεταφορικές εταιρίες) αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την εξυπηρέτησή σας και την διεκπεραίωση της συναλλαγής την οποία έχετε αιτηθεί. Η Good Life EE απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συνεργάτες του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η Good Life EE δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές και μόνο.

Είναι τα προσωπικά μου δεδομένα ασφαλή;

Η Good Life EE έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες του που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Πόσο καιρό διατηρείτε τα προσωπικά μου στοιχεία;

Η Good Life EE δεν διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο. Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

• Για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο (για λόγους φορολογικούς / τιμολόγησης)
• Έως ότου πάψει να υφίσταται για εμάς έγκυρος λόγος να τα διατηρήσουμε
• Μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε και δεδομένου ότι αυτό το αίτημα δεν έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων μου;

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι

Kλεινάκης Ιωάννης
Ναζιανζού 35
Νίκαια Αττικής, ΤΚ 18450
Τηλέφωνο : +30 210 8958600
Email: info@e-goodlife.gr

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε με γραπτό αίτημά σας το οποίο θα αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@e-goodlife.gr να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα:

Το δικαίωμα ενημέρωσης: Η Good Life EE δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώσει με σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Το δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας.

Το δικαίωμα διόρθωσης: Εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωσή τους. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτο με τη συγκατάθεσή σας ή για νομικούς λόγους, τότε θα πρέπει επίσης να τους ζητήσουμε να διορθώσουν τα δεδομένα.

Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε και να τα τηρούμε, επικοινωνήστε μαζί μας και αιτηθείτε τη διαγραφή τους.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων αλλά όχι η περαιτέρω επεξεργασία τους. Διατηρούμε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τυχόν μελλοντικών αιτημάτων σας.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Η Good Life EE σας επιτρέπει να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς σας σκοπούς σε όλες τις υπηρεσίες με ασφαλή και ασφαλή τρόπο, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη χρηστικότητα των δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε με την ιδιότητά μας ως ελεγκτή δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται από εμάς με συγκατάθεση ή για την εκτέλεση κάποιας σύμβασης.

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από Η Good Life EE, ακόμη και αν είναι απαραίτητη για τους τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και το άμεσο μάρκετινγκ (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ). Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας .

Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας αλλά αργότερα αλλάξετε γνώμη, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η Εταιρεία πρέπει να διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τέλος, σας παρέχεται το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι Η Good Life EE δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά σας για επίλυση κάποιου προβλήματος ιδίως ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Τροποποίηση Πολιτικής: Η Good Life EE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.